วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

มองตน พัฒนาตน ความสำเร็จเกิดแก่ตนแน่นอน

       ความสำเร็จที่แท้ คือ การมองให้ลึกไปในตน และกล้าที่จะยอมรับในความบกพร่อง กล้าที่จะบอกว่า ตนเองไม่รู้อะไร เพื่อจะได้ต่อเติมในส่วนที่ขาดได้
      
      นักธุรกิจเครือข่ายขายตรงมือใหม่ทั้งหลาย พึงระลึกเสมอว่า ทุกคนปรารถนาความสำเร็จ ความสำเร็จช่างหอมหวาน น่าสัมผัส แต่กว่าจะไปถึงขนาดนั้นรู้หรือไม่ว่า เราจะต้องใช้ปัจจัยอะไรบ้าง?
      เรามักมองแต่เรื่องที่ไกลจากตัวเอง โทษฟ้า เทวดา อากาศ ดวง สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ควบคุมได้ยาก แต่ลืมมองให้ลึกมายังเรื่องที่ควบได้ดีกว่า นั้นคือ เรื่องของตนเอง
     ความสำเร็จ เริ่มจากเราปรารถนาเอง เราลงมือเอง เราแสวงหาเอง เราเองทั้งนั้น แต่เมื่อผิดพลาดคลาดความหวังขึ้นมา มักมองไปที่เรื่องอื่นที่ไม่ใช่ตน ทำไม?
     นักขายตรงมือใหม่อย่างเรา ควรจะปรับทัศนคติแบบ360องศา สร้างความเข้าใจให้กระจ่างว่า การพัฒนาตนเองในแง่ต่างๆ เช่น พัฒนาทักษะวิธีคิด,การพูดในที่ประชุม,การถ่ายทอดและการนำเสนอ,การบริหารคน, ฯลฯ ยิ่งเราพัฒนาตนเองมากเพียงใด เราจึงจะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น คุณค่าที่มีมากขึ้นจะทำให้คนมองเห็นและมั่นใจ คนที่มีคุณค่ามากพอย่อมจะทำให้คนอยากเข้าใกล้ บางครั้งเราแทบไม่ต้องเอ่ยปากชวนทำธุรกิจกับเขา เขาจะขอสมัครกับเราเอง
    การเติมคุณค่าตน ย่อมไม่ได้หมายความว่า ไปดูถูกคุณค่าคนอื่น คุณค่าตนยิ่งจะเท่าทวีคูณมากขึ้น หากว่าเราเชิดชูคุณค่าของคนอื่น

    จงเติมคุณค่าของตนแบบไม่รู้จบ แล้วความสำเร็จจะวิ่งหาคุณทุกวัน

เขียนโดย
ภาสกร ผุยพงษ์
รองกรรมการผู้จัดการ บจก.ริชไทมเน็ตเวิร์ค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น