วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ทำขายตรงให้เป็นหน้าที่ ความสำเร็จเป็นของเราแน่นอน

  ถ้าคนเราทำหน้าที่ เพื่อหน้าที่ โลกนี้คงไม่วุ่นวายขนาดนี้ (ระลึกได้จากคำพุทธทาส)

     ทักทายเหล่านักขายตรงมือใหม่ทุกท่านด้วยหลักคิดดีๆ เบื้องต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้พิจารณา ในการทำงานขายตรงให้ประสบความสำเร็จ
     เมื่อลงมือทำขายตรงหรืองานอะไรสักอย่าง เราต้องเริ่มต้นเรียนรู้และระลึกเสมอว่า  " หน้าที่" ของเรา คือ อะไร? 
    คำว่า "หน้าที่" ในความหมายของผม หมายความว่า สิ่งที่เราจำเป็นจริงๆที่ต้องลงมือทำ โดยที่เราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธได้ อย่าเราทำขายตรงเราก็ต้องระลึกเสมอว่า เรามีหน้าที่อะไรบ้างที่จะสามารถส่งผลต่อความสำเร็จได้
   
   @ หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตนเอง ลงทุนเอง  วางแผนเอง ลงมือเอง ไม่ต้องรอให้ใครสั่งการ
   @ หน้าที่ที่จะต้องลงมือศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้ จงทำตัวเป็นคนไม่รู้อยู่ตลอดเวลา
   @ หน้าที่ที่จะต้องออกชวนคน  จากนั้นสร้างเขาให้ประสบความสำเร็จ และรักษาเขาไว้ตราบนานเท่านาน ระลึกเสมอว่า ผู้คนคือสินทรัพย์ที่มีชีวิตอันประเมินค่าไม่ได้
  @ หน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติตามกฎจรรยาบรรณและยึดคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ดังคำนักปราชญ์ที่ว่า จงเคร่งครัดกับตัวเอง แต่ผ่อนปรนกับผู้อื่น
  @ ไม่ว่าจะเป็นอัพไลน์  ดาวน์ไลน์ ไซด์ไลน์ จงดำเนินตามหน้าที่ของเราให้เต็มที่

   เมื่อนักขายตรงมือใหม่อย่างเราๆ ท่านๆตระหนักรู้ในหน้าที่ และทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มความสามารถ ไม่มัวแต่นั่งจับผิดคนอื่น รับรองหน้าว่าจะไม่ออกอาการมานั่งเกี่ยงงอนกัน มานั่งบ่นเพ้อว่าฉันทำ ทำไมเขาไม่ทำ เสียเวลาเปล่า
     หากท่านปฏิบัติหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างจริงใจ ท่านย่อมจะมีความสุขทุกครั้งที่ลงมือ แม้มีเรื่องไม่ดีหรืออุปสรรคเกิดขึ้นบ้างท่านย่อมจะมองมันในแง่ดี  จนสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมท่านเป็นคนสำเร็จอย่างมีคุณภาพต่อไป

เขียนโดย
ภาสกร  ผุยพงษ์
รองกรรมการผู้จัดการ บจก.ริชไทมเน็ตเวิร์ค

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อัดพลังจากภายในโมติเวต(เพื่อ)ตัวเอง

พลังอะไรจะยิ่งใหญ่เท่าพลังที่เกิดจากภายใน
        หนึ่งในปัจจัยที่มีส่วนช่วยส่งเสริมความสำเร็จ คือ แรงพลังผลักดันทั้งจากภายนอกและภายใน ซึ่งเช่ือมโยงไปถึงหลักแห่งการสร้างแรงจูงใจหรือ การโมติเวตนั้นเอง
        การโมติเวตส่วนใหญ่ที่พบเห็นบ่อยๆมักเกิดจากภายนอก เช่น โมติเวตผ่านโค๊ชปลุกพลังขั้นเทพ,หนังสือ,ซีดี หรือสื่อต่างๆ มีให้เลือกตามจริตของผู้ใฝ่หาความสำเร็จ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้มักจะเป็นผลแบบไฟช็อตหรือฟ้าผ่าแบบโดนใจในชั่วโมงที่ตนเสพรับสื่อนั้นๆ เข้าทำนองว่า บรรยากาศมันพาไป ไฟไหม้ฟา แต่น้อยคนนักที่จะรักษาสภาพแห่งพลังไฟให้อยู่ได้นานพอที่จะสำเร็จได้จริง
       ฉะนั้นสิ่งที่กล่าวมาผมถือว่าแค่เป็นการเริ่มต้น แต่เรื่องต่อมาหลังจากเราออกจากห้องสัมนาหรืออ่านหนังสือ หรือฟังซีดีจบแล้ว คือ ท่านต้องนำสิ่งเหล่านี้มาประมวลผล คิด พิจารณาอย่างต่อเนื่องว่าสิ่งใดจะนำมาใช้เป็นปัจจัยต่อยอดสู่ความสำเร็จของเราได้อย่างแท้จริง และที่สำคัญ คือ ทำอย่าไรเราจึงจะโมติเวตตัวเองได้อย่างต่อเนื่องได้แบบแรงดีไม่มีตก
      ซึ่งผมเองก็จะมีไอเดียการโมติเวตตนเองจากประสบการณ์ที่ใช้แล้วได้ผลอยากจะนำมาแบ่งปันกันตรงนี้ครับ
     @ คิดถึงคุณค่าของเงินที่คุณลงทุนไปร่ำเรียนมา ซื้อหนังสือมาอ่าน หมดไปมากน้อยเท่าไร หากเรีนแล้วไม่นำมาลงมือทำผมถือว่าขาดทุนเห็นๆครับ
    @ ถ้าเราคิดว่าทำอะไรๆ เพื่อตนเองทั้งนั้นแรงจูงใจจะน้อยกว่าและไม่ต่อเนื่อง พยายามคิดถึงสิ่งที่เรารักและศรัทธามากๆครับ รับรองว่าท่านจะมีแรงฮึดแบบไม่ตกจริงๆ
   @ พยายามหาสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งแรงบันดาลใจมาตกแต่งรอบตัว มองไปทางไหนก็มีแต่แรงบันดาลใจ เช่น ภาพไอดอลของเรา วลีเด็ดที่เป็นพลังบวก
   @ พาตัวไปอยู่ในสังคมคนมีไฟอย่างต่อเนื่อง
   @ ให้กำลังใจตนเอง ชื่นชมตนเอง ยอมรับตนเองจนเป็นนิสัยถาวรให้ได้

     ทั้ง 5 ปัจจัยที่กล่าวมาจะช่วยให้พลังภายในของท่านได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ พลังโมติเวตจากภายในจะทำงานแบบต่อเนื่องจนนำพาคุณไปสู่ความความสำเร็จแน่นอน

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อยากสำเร็จต้องเก่งรอบด้าน

   อย่าจำกัดตัวเองด้วยคำว่า "เฉพาะทาง" แล้วไม่พยายามเรียนรู้เพิ่มเติม นั่นคือ คุณกำลังปิดทางก้าวหน้าของตัวเอง
      ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่มีหน่วยวัดเป็นระดับวินาที การเรียนและปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเป็นสิ่งสำคัญจนถึงขนาดว่ามีศาตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
      ผู้ที่จะอยู่รอดได้ในปัจจุบันจะจำกัดตนเองให้เก่งด้านเดียวคงไม่ทันกลับสิ่งที่เปลี่ยนไป ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเก่งให้รอบด้านมากขึ้น
      นักขายตรงมือใหม่อย่างเราๆท่านๆหากจะเอาดีกับขายตรงอย่างจริงจัง ก็ต้องศึกษาเพื่อให้รู้รอบด้าน จากการสังเกตความรู้ที่จะต้องเตรียมตัวเพื่อรับกับความสำเร็จมีดังนี้
     @ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา(ความรู้ด้านจิตวิทยา) เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเพราะเราต้องทำงานกับความสัมพันธ์กับคนตลอดเวลา ดังนั้นเราต้องใช้จิตวิทยาด้านแรงจูงใจ จิตวิทยาการให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ โดยเราใช้ในกระบวนการตั้งแต่ชวนคน สร้างคน รักษาคน
     @ ผู้เชียวชาญด้านการเงิน(ความรู้ด้านการจัดการการเงิน)  การทำขายตรงให้สำเร็จระยะยาว เราต้องเป็นนักวางแผนการเงินที่มองอย่างรอบคอบ รู้จักหา บริหาร ให้เงินงอกเงยระยะยาว ไม่ใช่หาแล้วใช้เป็นอย่างเดียว สุดท้ายก็ต้องย้ายค่าย เหนื่อยใหม่อีกรอบ และที่สำคัญในเรื่องการจัดการการเงิน คือ การแยกแยะว่าเงินที่ออกจากกระเป๋าแต่ละบาทเป็น "ค่าใช้จ่าย" หรือเป็น "การลงทุน" เพื่อที่จะสามารถใช้เงินอย่างถูกจุดและคุ้มค่าที่สุด
    @ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ (ความรู้ด้านการบริหารจัดการ) นับตั้งแต่ท่านได้สมัครเข้าร่วมธุรกิจขายตรง ไม่ว่าจะบริษัทใดก็ตามถือว่าทุกท่าน คือ ผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบบริษัทจำกัดของตัวเอง เราต้องระลึกเสมว่านี้ คือ ธุรกิจของตนเองต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง 100 เปอร์เซนต์ ตั้งแต่ การลงทุน วางแผน ดำเนินการ แก้ปัญหา รวมถึงสรุปผลและรับรายได้ด้วยตนเอง
    @ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดต่อหน้าชุมชน (ความรู้และทักษะด้านการพูด) เป็นทักษะที่จำเป็นมากในการเป็นผู้นำ เพราะการพูดเป็นช่องทางการสื่อสารที่ใช้มากที่สุดในการทำขายตรง ซึ่งจำเป็นจะต้องฝึกการเป็นผู้ฟัที่ดีควบคู่ไปด้วย  เพราะนักพูดที่ดี คือ นักฟังที่ดีเช่นกัน
    @ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณธรรม (ความรู้ด้านจริยธรรม/คุณธรรม) ข้อนี้ถือเป็นความรู้ที่ควรยึดเป็นแกนกลางเพื่อการทำธุรกิจให้ยั่งยืนตราบนานเท่านาน

     5 ข้อความรู้และทักษะสำคัญที่นักขายตรงมือใหม่ควรจะใส่ใจแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จยั่งยืนยาวนานต่อไป

เขียนโดย
ภาสกร ผุยพงษ์
รองกรรมการผู้จัดการ บจก.ริชไทมเน็ตเวริค