วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อยากสำเร็จต้องเก่งรอบด้าน

   อย่าจำกัดตัวเองด้วยคำว่า "เฉพาะทาง" แล้วไม่พยายามเรียนรู้เพิ่มเติม นั่นคือ คุณกำลังปิดทางก้าวหน้าของตัวเอง
      ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่มีหน่วยวัดเป็นระดับวินาที การเรียนและปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเป็นสิ่งสำคัญจนถึงขนาดว่ามีศาตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
      ผู้ที่จะอยู่รอดได้ในปัจจุบันจะจำกัดตนเองให้เก่งด้านเดียวคงไม่ทันกลับสิ่งที่เปลี่ยนไป ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเก่งให้รอบด้านมากขึ้น
      นักขายตรงมือใหม่อย่างเราๆท่านๆหากจะเอาดีกับขายตรงอย่างจริงจัง ก็ต้องศึกษาเพื่อให้รู้รอบด้าน จากการสังเกตความรู้ที่จะต้องเตรียมตัวเพื่อรับกับความสำเร็จมีดังนี้
     @ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา(ความรู้ด้านจิตวิทยา) เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเพราะเราต้องทำงานกับความสัมพันธ์กับคนตลอดเวลา ดังนั้นเราต้องใช้จิตวิทยาด้านแรงจูงใจ จิตวิทยาการให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ โดยเราใช้ในกระบวนการตั้งแต่ชวนคน สร้างคน รักษาคน
     @ ผู้เชียวชาญด้านการเงิน(ความรู้ด้านการจัดการการเงิน)  การทำขายตรงให้สำเร็จระยะยาว เราต้องเป็นนักวางแผนการเงินที่มองอย่างรอบคอบ รู้จักหา บริหาร ให้เงินงอกเงยระยะยาว ไม่ใช่หาแล้วใช้เป็นอย่างเดียว สุดท้ายก็ต้องย้ายค่าย เหนื่อยใหม่อีกรอบ และที่สำคัญในเรื่องการจัดการการเงิน คือ การแยกแยะว่าเงินที่ออกจากกระเป๋าแต่ละบาทเป็น "ค่าใช้จ่าย" หรือเป็น "การลงทุน" เพื่อที่จะสามารถใช้เงินอย่างถูกจุดและคุ้มค่าที่สุด
    @ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ (ความรู้ด้านการบริหารจัดการ) นับตั้งแต่ท่านได้สมัครเข้าร่วมธุรกิจขายตรง ไม่ว่าจะบริษัทใดก็ตามถือว่าทุกท่าน คือ ผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบบริษัทจำกัดของตัวเอง เราต้องระลึกเสมว่านี้ คือ ธุรกิจของตนเองต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง 100 เปอร์เซนต์ ตั้งแต่ การลงทุน วางแผน ดำเนินการ แก้ปัญหา รวมถึงสรุปผลและรับรายได้ด้วยตนเอง
    @ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดต่อหน้าชุมชน (ความรู้และทักษะด้านการพูด) เป็นทักษะที่จำเป็นมากในการเป็นผู้นำ เพราะการพูดเป็นช่องทางการสื่อสารที่ใช้มากที่สุดในการทำขายตรง ซึ่งจำเป็นจะต้องฝึกการเป็นผู้ฟัที่ดีควบคู่ไปด้วย  เพราะนักพูดที่ดี คือ นักฟังที่ดีเช่นกัน
    @ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณธรรม (ความรู้ด้านจริยธรรม/คุณธรรม) ข้อนี้ถือเป็นความรู้ที่ควรยึดเป็นแกนกลางเพื่อการทำธุรกิจให้ยั่งยืนตราบนานเท่านาน

     5 ข้อความรู้และทักษะสำคัญที่นักขายตรงมือใหม่ควรจะใส่ใจแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จยั่งยืนยาวนานต่อไป

เขียนโดย
ภาสกร ผุยพงษ์
รองกรรมการผู้จัดการ บจก.ริชไทมเน็ตเวริค


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น