วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

โรคลืมปรัชญาขายตรง
ชีวิตที่มีแกนเป็นหลักยึด มีจุดยืนที่แน่นอน หากมีอุปสรรคถาโถม ย่อมจะยังยืนหยัดอยู่ได้ แต่หากไร้แกนหลัก แค่เพียงลมปากเบาๆก็พังทลายได้ในพริบตา

ผู้ที่เริ่มเข้าสู่ธุรกิจขายตรงช่วงแรกๆ มักจะถูกปลูกฝังให้เรียนรู้ถึงปรัชญาขายตรงแบบซ้ำแล้ว ซ้ำอีก บางครั้งฟังจนท่องจำได้ขึ้นใจเลยทีเดียว ซึ่งจริงๆแล้วหลักปรัชญาขายตรงนั้นเป็นไปในแง่ดีมากๆ โดยรวม คือ สื่อไปถึงเรื่องของการรู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือ แชร์ประสบการณ์ และต่อยอด มองความสำเร็จของคนอื่น คือ ความสำเร็จของเรา

ปัจจุบันธุรกิจขายตรงถูกนำมาปรับใช้ในหลากหลายรูปแบบ ในทางดีๆก็มีมากมาย แต่ในทางที่ไม่ดีมีเจตนาบิดเบือนปรัชญาขายตรง เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองก็มี และประเภทหลังกลับเป็นข่าวดังโดยไม่ต้องจ้างออกสื่อ จนทำให้วงการขายตรงถูกมองแบบติดลบลงไปเรื่อยๆ คนประเภทหลังนี้กำลังติกเชื้อโรคที่เรียกว่า "โรคลืมปรัชญาขายตรง" ซึ่งกำลังแพร่อย่างรวดเร็วในวงการขายตรงยุคปัจจุบัน

อาการของคนติดโรคลืมปรัชญาขายตรง มักจะถูกเชื้อแห่งความโลภแทรกซ้อนกัดกินความเมตตา ทำลายการแบ่งปัน มองขายตรงเป็นเพียงเครื่องหลอกลวงสูบเงินจากประชาชนตาดำๆ เชื้อเหล่านี้จะค่อยๆกัดกินระบบขายตรง หากไม่มีวัคซีนหรือยาแก้ที่ดี ขายตรงจะถูกมองแย่ลงเรื่อยๆต่อไป

วัคซีนและยาแก้ที่ดีของขายตรงในมุมมองของผม คือ back to basic การย้อนกลับไปทบทวนปรัชญา แล้วเทียบเคียงสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ว่าตรงกันหรืออยู่ในร่องในรอยของปรัชญาขายตรงมากน้อยเพียงใด และเราเองก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดสู่การทำขายตรงให้ทันยุคทันสมัย และที่สำคัญ คือ มีคุณธรรมเป็นแกน เพื่อให้เกิดการทำขายตรงอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วย

มือใหม่หัดขายตรงและเราชาวขายตรงทั้งหลายมาร่วมสร้างสังคมดีๆของขายตรง ป้องกันโรคลืมปรัชญาขายตรงกันเถอะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น